Uw Au Pair verzekeren

Volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn buitenlandse Au Pairs in Nederland verzekeringsplichtig voor de Basisverzekering uit hoofde van de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Het is dus wettelijk verplicht dat uw Au Pair verzekerd is via een Nederlandse basisverzekering bij een willekeurige zorgverzekeraar. De kosten daarvoor zijn niet in ons kostenoverzicht opgenomen aangezien de premies per verzekeraar verschillen en mede afhankelijk zijn van het eigen risico. Voor meer informatie over de verzekeringsplicht van buitenlandse au pairs kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Au Pair reisverzekering

Wij stellen daarnaast als bemiddelingsbureau verplicht dat u als gastgezin vóór aankomst van uw Au Pair een verzekering afsluit waarin minimaal de volgende dekkingen opgenomen zijn:

• Repatriëring en begrafenis/ crematie in Nederland óf vervoer van het stoffelijk overschot naar het land van herkomst;
• Medische Kosten;
• Wettelijke Aansprakelijkheid.

Voor een dergelijke verzekering, speciaal afgestemd op au pair uitwisseling, werken wij samen met Tasman Verzekeringen.

Contact

Contactgegevens
Live chat (offline)
Bel mij terug
Stel een vraag
Veelgestelde vragen

Gezin aan het woord

Familie Smith – Au Pair Nederland gastgezin

Flexibiliteit, rust en regelmaat voor de kinderen!

Tasman Au Pair Nederland Verzekering