Au-pairbrancheorganisatie BONAPA eist gesprek met minister

Geplaatst op maandag 15 september 2014, door Au Pair Nederland

BONAPA Au Pair NederlandWeinig ouders halen een au pair in huis met louter de nobele bedoeling haar met de Nederlandse cultuur te laten kennismaken. Maar: “Het doel van de au pair-regeling”, schrijven staatssecretaris Fred Teeven en minister Lodewijk Asscher, “is culturele uitwisseling”. Wordt het kinderopvang, dan wordt het arbeidsmigratie, en zo is de au pair-regeling nooit bedoeld.

Vandaar dat de regels mogelijk worden aangescherpt. Au pairs mogen vanaf juli 2015 nog maar twintig in plaats van dertig uur per week werken en maximaal vier uur per dag (nu acht). De bewindslieden willen zo tegengaan dat au pairs als goedkoop alternatief voor kinderopvang worden gebruikt. Het ministerie van Justitie liet onderzoek doen waaruit bleek dat in elk geval in 92 procent van de gastouders een au pair hebben om te helpen bij de verzorging van de kinderen.

BONAPA onaangenaam verrast door mogelijke wijziging Momi Wet

De au-pairbrancheorganisatie BONAPA is onaangenaam verrast door de gisteren aangekondigde maatregelen tot aanpassing van de huidige wet MoMi (Modern Migratiebeleid) door staatssecretaris Teeven en minister Asscher. BONAPA is niet op de hoogte gesteld van deze nieuwe voorgenomen maatregelen. En dit terwijl BONAPA uitgebreid betrokken is geweest bij de totstandkoming van de nieuwe wet MoMi. Deze wet is pas sinds 1 juni 2013 in werking getreden en heeft er al voor gezorgd dat misstanden niet meer kunnen voorkomen. Aan de basis van de huidige voorgenomen maatregelen ligt  een onderzoek dat dateert van vóór de inwerkingtreding  van de MoMi. Het onderzoek bestaat uit gegevens van een webenquête en interviews met au pairs en gastgezinnen  die in 2012 deelnamen aan de au-pairregeling.

BONAPA heeft 12 erkende referenten als leden waaronder Au Pair Nederland en bemiddelt  honderden au pairs per jaar. Daardoor is BONAPA bij uitstek de gesprekspartner om het over dit soort maatregelen te hebben. BONAPA is van mening dat de nieuwe wet eerst de kans moet krijgen om zich te bewijzen. Voorzitter van BONAPA Huub van Beusekom: "er moet onderzoek komen naar de huidige situatie na invoering van de MoMi. Pas dan kunnen er goede conclusies getrokken worden. Wanneer er op dit moment zo vlak na het invoeren van de nieuwe wet weer veranderingen doorgevoerd gaan worden, is dat niet geloofwaardig."

BONAPA eist een spoedoverleg met staatssecretaris Teeven en minister Asscher over de gang van zaken

BONAPA is er voor de belangen van de au pairs en de au-pairgezinnen. De au pair verblijft bij een gastgezin waar hij of zij, als tegenprestatie voor faciliteiten die het gastgezin biedt, zoals kost en inwoning en zakgeld, licht huishoudelijk werk verricht en/of fungeert als oppas voor de kinderen. BONAPA vindt het uiterst belangrijk dat er goede regels opgesteld zijn. BONAPA vindt het van groot belang dat er een maximum aantal uren van 30 per week gewerkt mag worden, dat de au pairs daar een vastgestelde vergoeding voor krijgen en dat de au pairs optimaal kennis kunnen maken met de Nederlandse cultuur,  bijvoorbeeld door het volgen van een cursus Nederlands. Voorzitter Huub van Beusekom: "het is uiterst belangrijk dat er duidelijke regels zijn opgesteld. We kunnen goed werken met de huidige regelwetgeving binnen MOMI."

Wilt u als gastgezin, au pair of privépersoon reageren op dit bericht, of eventueel uw mening delen met de Bonapa over de voorgenomen nieuwe regels au pairbeleid juli 2015, dan verzoeken wij u een email te richten aan info@bonapa.nl

Contact

Contactgegevens
Live chat (offline)
Bel mij terug
Stel een vraag
Veelgestelde vragen

Gezin aan het woord

Familie Engels - Au Pair Nederland gastgezin

Met duidelijke afspraken, heldere communicatie, regelmatige evaluatie en vooral met veel plezier over en naar elkaar toe, wonen wij met z’n vijven prima in één huis!